Socialförvaltningen Individ-och familjeomsorgen

Socialförvaltningens uppdrag är att hjälpa människor som på grund av ålder, funktionsnedsättning, sjukdom, ekonomiska eller familjeproblem behöver olika former av stöd och hjälp. Verksamheten omfattar äldreomsorg, hälso- och sjukvård, anhörigstöd, omsorg om personer med funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg.
Genom vårt arbete vill vi skapa förutsättningar för delaktighet, trygghet och inflytande över sitt eget liv.

Vi ser fram emot att ha med just dig på vår resa i ett arbete där du gör skillnad för andra. Välkommen till oss och välkommen med din ansökan!


Beskrivning

Söker du efter ett spännande arbete där du har möjlighet att göra skillnad för barn och unga? Om du vill arbeta i en verksamhet med bra stöd från chef och specialistsocionomer, ha kompetenta och trevliga kollegor och där det finns bra struktur och rutiner, då kanske det är just dig vi söker.

Utredningsenheten barn och unga består av en enhetschef, 12 socialsekreterare och är indelad i två team. Ett team arbetar med barn 0-12 år och ett team arbetar med barn 13-18 år. Vi har påbörjat ett flerårigt utvecklingsarbete genom att införa Signs of Safety där utbildning och implementering är en del av vår vardag. Vi har även påbörjat ett arbete med taligenkänning då vi tror att det kan bidra till en positiv effekt på vårt arbetssätt och vår arbetsmiljö.

Vi söker dig som är socionom och som kan behålla lugnet även i stressade situationer. Du har förmåga att själv ta ansvar för dina arbetsuppgifter, är van att samarbeta med andra och har en stor empatisk förmåga.

Vår vision är att de barn, ungdomar, vuxna och familjer som möter socialtjänsten i Bollnäs upplever att deras resurser, synpunkter och idéer tas tillvara och att de får rätt stöd och hjälp. Alla medarbetare och chefer upplever arbetet som meningsfullt, hanterbart och känner tillit till andra och det arbete som görs. 

Arbetsuppgifter

Din huvudsakliga arbetsuppgift är handläggning enligt SoL och LVU. Som socialsekreterare på utredningsenheten utreder du behov av stöd, hjälp och skydd samt följer upp beslutade insatser utifrån gällande lagstiftning. Vår målgrupp är barn och unga 0-18 år,deras familjer och nätverk. Samverkan med de barn och familjer vi möter, andra enheter inom IFO samt med skola, BUP, polis mfl är en viktig del i vårt arbete. Tjänsteresor förekommer i arbetet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har socionomexamen och minst ett års erfarenhet av myndighetsutövande utredningsarbete. Erfarenhet och vana av att arbeta enligt Signs of Safetys förhållningssätt och BBIC är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och förmåga att passa in i arbetsgruppen.Villkor

Individuell lönesättning tillämpas. Körkort B krävs. Tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar årsarbetstid vilket innebär att du kan påverka din arbetstid utifrån verksamhetens behov, vår normala arbetstid är 8-16.30. Vi erbjuder möjlighet att arbeta hemifrån viss tid, semesterväxling, samt friskvårdspeng som ska stimulera till hälsofrämjande aktiviteter. Vi erbjuder även extern handledning och personalstöd.

Intervjuer och rekrytering kan komma att ske löpande under rekryteringsprocessen så vänta inte med att skicka in din ansökan. Provanställning kan komma att tillämpas.Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Bollnäs
Län Gävleborgs län
Land Sverige
Referensnummer 2020/75
Kontakt
  • Jennie Lindberg, +4627825721
Facklig företrädare
  • Linn Svensson, SSR, +4627825300
Publicerat 2020-05-19
Sista ansökningsdag 2020-08-30

Retour aux postes vacants