Kommunstyrelseförvaltningen

Beskrivning

Ett flertal förvaltningar erbjuder högskolepraktik under sommaren 2019. Arbetsuppgifter och inriktning på utbildning varierar beroende på praktikplats. 

Arbetsuppgifter

Teknik-, service- och fritidsförvaltningen

Bollnäs sporthall. Träningsgenomgångar i gym, kundservice, administration och receptionsarbete samt lokalvård vid Bollnäs Sporthall.

Aktivitetsledare mot Fotbolls-fritids. Leda feriearbetande ungdomar samt planera och genomföra Fotbollsfritids.

Aktivitetsledare mot Fritidsbanken på turné. Leda feriearbetande ungdomar samt planera och genomföra Fritidsbanken på turné.

Ungdomscoach. Vägleda och bemöta ungdomar och stärka det sociala samspelet. Du ska vara insatt i dagens ungdomskultur och förstå begreppet respekt samt att människor har olika sätt att fungera samt kommunicera. 

Du ska på platsen Solrosen tillsammans med ett mindre arbetslag skapa aktiviteter utifrån önskemål och behov på platsen, tillsammans med och för deltagare. Tillgång till material finns via Fritidsbanken.

Bra om du har grundlig kunskap i skatekultur och fotboll.

Samhällsbyggnadskontoret

Natur- och vattenvård. Delta i aktuella inventerings- och återställningsarbeten i kommunens vattendrag.

Samhällsplanering. Arbete med framtagande av underlag för kommande översikts- och detaljplaner.

Miljö- och hälsoskydd. Delta i förekommande inventerings- och utredningsarbete t ex enskilda avlopp, vattentäkter m m.

Kommunstyrelseförvaltningen

Bollnäs Konsthall: Utställningsvärd/butik. Information och kassahantering. Öppethållande av konsthallen och försäljning i muséets butik. Personen bör vara ansvarstagande, utåtriktad och konstintresserad.

Bollnässtaden/Muséet: Guide och informatör. Värdskap/guidning i muséets permanenta utställning Bollnässtaden om Bollnäs lokalhistoria. Bör vara utåtriktad och intresserad av historia. Språkkunskaper stort plus.

Världsarvet-Hälsingegårdar på Gästgivars i Vallsta & Besökscentrum på Träslottet: Guide/turistinformatör Kassahantering. Personen bör vara utåtriktad och intresserad av historia. Språkkunskaper stort plus.

Turistbyrån: Uppdatera turistinformation på sociala medier, bemöta och vägleda turister som kontaktar turistbyrån.

Kulturenheten: Leda feriearbetande ungdomar som arrangerar aktiviteter för andra ungdomar. Pedagogisk kunskap och gärna med någon form av ungdomsinriktning eller serviceinriktning i sin högskoleutbildning.

Kvalifikationer

Utbildningen får inte vara avslutad. Praktikplatserna går i första hand till de som bedriver studier på heltid.

Villkor

Den sökande ska bo i Bollnäs kommun eller ha bott i Bollnäs kommun när studierna påbörjades. Utbildningen får inte vara avslutad. Praktikplatserna går i första hand till de som bedriver studier på heltid. Studenter som tidigare har haft högskolepraktik hos Bollnäs kommun kan inte få ytterligare högskolepraktikplats under sommaren 2019.

Lön är 127 kronor per timme.

Ansökan skall innehålla CV, personligt brev samt intyg om genomförda kurser för pågående utbildning.Anställningsform Sommarjobb/Säsongsanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2019-06-22
Löneform Timlön
Antal lediga befattningar 22
Sysselsättningsgrad Heltid under en månad
Ort Bollnäs
Län Gävleborgs län
Land Sverige
Referensnummer 2019/11
Kontakt
  • Agneta Aasa Liljebäck, 0278-253 20
  • Susan Almé, 0278-251 21
Publicerat 2019-02-15
Sista ansökningsdag 2019-04-28

Tillbaka till lediga jobb