Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen i Bollnäs kommun ansvarar för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola. I dagsläget ansvarar vi för totalt 17 kommunala förskolor och 9 grundskolor.

Våra värdeord är: Modiga, Medskapande, Förtroende och Professionell. För oss är det därför av vikt att du som medarbetare har en stimulerande och trygg arbetsmiljö med hög delaktighet och goda utvecklingsmöjligheter.

Vi ser fram emot att ha med just dig på vår resa för att säkerställa ett jämställt samhälle präglat av trygghet, demokratiska värderingar, mångfald, upplevelser och framtidstro. Välkommen till oss – och välkommen med din ansökan!

Beskrivning

Med anledning av en pensionsavgång söker vi nu en skolsköterska till Bollnäs kommuns samlade elevhälsa. Tjänsten avser en tillsvidareanställning med omfattning 100%. Tillträde sker enligt överenskommelse.

Som skolsköterska har du din placering på en eller flera skolor. Skolsköterskegruppen arbetar i team och samarbetar på skolorna inom och mellan teamen.

I den samlade elevhälsan ingår, utöver skolsköterskor, skolkuratorer, skolläkare, skolpsykologer, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare och skolbibliotekarie. Elevhälsan verkar främjande, förebyggande och åtgärdande för att undanröja hinder och stödja elevernas hälsa och utveckling mot läroplanens mål.

Arbetsuppgifter

Som skolsköterska ansvarar du för att genomföra kontinuerliga hälsobesök och hälsosamtal enligt basprogrammet samt vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet.

Elevhälsans medicinska del arbetar för att minimera risken att elever av hälsoskäl, både fysiska och psykiska, hindras i sin utveckling. Tillsammans med den övriga elevhälsan och skolpersonalen verkar vi för att barn med särskilda svårigheter och behov får det stöd de behöver till en bra skolgång. Vi medverkar även till att grundlägga sunda levnadsvanor.

Vidare ingår enklare sjukvårdsinsatser, konsultation samt rådgivning och stöd i medicinska frågor utifrån elevens, vårdnadshavares och skolans behov. Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam. All dokumentation sker i journalsystemet PMO.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning i Skolsköterskeprogrammet alternativt Öppen hälso- och sjukvård eller Hälso- och sjukvård för barn och ungdom. Du ska ha god förmåga att samarbeta med både barn och vuxna. Körkort krävs då arbetet innebär resor inom kommunen.


Vi kommer att tillämpa löpande intag, så vänta inte med att söka!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Bollnäs
Län Gävleborgs län
Land Sverige
Referensnummer 2020/108
Kontakt
  • Annica Lindberg, 027825763
Facklig företrädare
  • Helene Alftberg, Vårdförbundet, 0278-253 72
Publicerat 2020-07-23
Sista ansökningsdag 2020-08-17

Tillbaka till lediga jobb