Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen i Bollnäs kommun ansvarar för förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola. I dagsläget ansvarar vi för totalt 17 kommunala förskolor och 9 grundskolor.

Våra värdeord är: Modiga, Medskapande, Förtroende och Professionell. För oss är det därför av vikt att du som medarbetare har en stimulerande och trygg arbetsmiljö med hög delaktighet och goda utvecklingsmöjligheter.

Vi ser fram emot att ha med just dig på vår resa för att säkerställa ett jämställt samhälle präglat av trygghet, demokratiska värderingar, mångfald, upplevelser och framtidstro. Välkommen till oss – och välkommen med din ansökan!

Beskrivning

Vi söker en elevhälsochef till Bollnäs kommuns samlade elevhälsa. Elevhälsochefen kommer att vara chef över den samlade elevhälsans samtliga professioner, som för närvarande består av specialpedagoger, speciallärare, skolsköterskor, psykologer, kuratorer, studie- och yrkesvägledare samt skolbibliotekarier.

Den samlade elevhälsan fyller en viktig funktion i folkhälsoarbetet och ska bidra till att säkra alla elevers rätt till en likvärdig utbildning. Utgångspunkten är att skolorna erbjuder en god arbetsmiljö så väl som en stimulerande lärmiljö som främjar hälsa, lärande och utveckling.

Anställningen avser en tillsvidaretjänst på heltid med tillträde efter överenskommelse. Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.

 

Arbetsuppgifter

Uppdraget innebär att du har ett övergripande ansvar för att leda Bollnäs kommuns samlade elevhälsa, vilket innefattar ett direkt verksamhets-, budget-, personal- och arbetsmiljöansvar för elevhälsans verksamhet.

Ditt uppdrag är samordnande, strukturerande och behovsstyrt, där du ansvarar för att leda utvecklings- och fördelningsarbetet inom ramen för elevhälsans uppdrag och skollagens krav. Du ansvarar för att elevhälsans insatser utvecklas och anpassas för att möta de behov som blir synliga i analyser och kartläggningar. Du ansvarar även för att genomföra relevanta utredningar, kartläggningar och analyser tillsammans med elevhälsans personal. Vidare har du som elevhälsochef det yttersta ansvaret för de hälso- och sjukvårdsområden som är en del av elevhälsans arbete, vilket inkluderar exempelvis hälsokontroller och vaccinationer.

Genom att vara en del av förvaltningens ledningsgrupp kommer du att ha en roll i att strategiskt planera, samordna och följa upp hela förvaltningens arbete/processer. Vidare är du drivande i arbetet med kvalitetsutveckling av elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande insatser på individ-, organisation- och gruppnivå. Du fyller en viktig funktion i dialogen med barn- och utbildningsnämnden.

 

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en pedagogisk, psykologisk, beteendevetenskaplig eller medicinsk högskoleutbildning. Du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation och har god kunskap och kännedom om skolan-, elevhälsans- och läroplansuppdraget. Vi ser att du är insatt i den senaste forskningen inom verksamhetsområdet. Du har också tidigare erfarenhet av att arbeta som chef.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Vi ser att du är pedagogisk, medskapande och samverkande i ditt ledarskap. Vidare har du en mycket god analytisk förmåga och är systematisk i utförandet av ditt arbete. Du trivs i att arbeta med utveckling och har ett entusiasmerande och lyhört förhållningssätt, samtidigt som du alltid har barn och elevers bästa i fokus.

 

Fackliga representanter:

Sveriges Lärare: bollnas@sverigeslarare.se / 072- 554 99 28

Kommunal: Jan-Olov Sandström / 010-442 82 05

Vision: vision@bollnas.se

Sveriges Psykologförbund: Magnus Andersson, magnus.andersson@bollnas.se / 0278-250 08

Sveriges Skolledare: bollnas@sverigesskolledare.se

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse.
Löneform Månadslön.
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Bollnäs
Län Gävleborgs län
Land Sverige
Referensnummer 2023/296
Kontakt
  • Lena Hanberg, 0278-26605
  • Johan Lennartsson, 0278-25145
Publicerat 2023-11-13
Sista ansökningsdag 2023-12-13
Sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb