Funktionsstöd (FS) fd Handikappomsorgen söker timvikarier till våra verksamheter inom:

Gruppbostad LSS.

Socialpsykiatrin Boendestöd, Bostad först och Gruppbostad SoL.

Korttids och Fritids för barn och ungdom.

Daglig Verksamhet.

Personlig assistans.

Som vikarie hos oss behöver du vara flexibel och kunna arbeta varierande arbetstider; dag, kväll, natt, jour och helg.

Vara intresserad av att arbeta med människor samt vara ansvarsfull. Utbildning/erfarenhet inom Funktionsstöd (FS) är en merit. Körkort är önskvärt.

Stor vikt läggs på personlig lämplighet och goda språkkunskaper i tal och skrift då dokumentation är en viktig del i yrket.

Läs mer här om våra verksamheter:

Gruppbostad LSS

Inom LSS Gruppbostad och Servicebostäder arbetar du med att ge stöd och service dygnet runt till de personer som bor i våra verksamheter.

I Gruppbostad bor man i egna lägenheter med gemensamhetsutrymmen i nära anslutning.

Servicebostäder kan vara belägna utspridda inom ett geografiskt område, de har också en gemensamhetslokal

Socialpsykiatrin Boendestöd

Inom Boendestöd arbetar du med att stötta brukare med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning med de aktiviteter som hen har svårt att klara på egen hand. Du arbetar i hemmet hos brukaren men kan även delta i aktiviteter utanför hemmet. Du arbetar främst dagtid, viss kvällstid och helgarbete kan bli aktuellt. Boendestöd är en praktisk och social insats som syftar till att hjälpa brukaren att hantera sig vardag. Det kan exempelvis handla om att göra ärenden, öppna post, sköta hushållssysslor, handla och ta en promenad. Som boendestödjare kan du även fungera som stöd i kontakt med myndigheter och sjukvård. Som boendestödjare gör du alltid dessa aktiviteter tillsammans med brukaren. Målet är att hitta strategier för att brukaren ska klara dessa aktiviteter mer självständigt i framtiden.

Socialpsykiatrin Gruppbostad

Inom SoL Gruppbostad arbetar du med att ge stöd och service dygnet runt till de personer som bor i våra verksamheter.

I Gruppbostad bor man i egna lägenheter med gemensamhetsutrymmen i nära anslutning.

Bostad Först

Bostad först är en arbetsmetod som avser ge stöd till långvarigt hemlösa personer, ofta med psykisk ohälsa och missbruksproblematik. Utgångspunkten är att en egen bostad är en mänsklig rättighet och att personer i hemlöshet först behöver den grundtrygghet som en egen bostad innebär innan de kan förväntas ta itu med och förändra sitt liv.

Som boendestödjare inom Bostad först arbetar du med individanpassat stöd utifrån klientens behov av hjälp och stöd enligt Socialtjänstlagen, baserat på uppdrag från socialsekreterare. Det dagliga arbetet består av att ge stöd i den dagliga livsföringen, följa med klienten till eventuell sysselsättning, ge stöd i myndighetskontakter, kontakt med sjukvård och dylikt. Även stöd i praktiska saker som hör till klientens boende ingår.

Du har en lokal som du utgår ifrån, där du även kan ta emot besök av klienterna.

Korttids

Som medarbetare på Korttids är ditt uppdrag att stödja barnen och ungdomarna utifrån sina individuella förutsättningar under deras vistelse på korttids.

Korttidsvistelsen ger barnen och ungdomarna möjlighet till att träffa nya vänner och kanske prova på nya saker. Stor vikt läggs vid att försöka skapa en meningsfull vistelse och positiva upplevelser i form av olika aktiviteter individuellt eller i grupp.

Daglig verksamhet

Som medarbetare inom Daglig verksamhet är ditt uppdrag att stödja och handleda våra brukare i deras sysselsättning så att den är meningsfull, stimulerande och utvecklande i gemenskap med andra. Sysselsättningen ska utgå från brukarens behov, förutsättningar och egna önskemål.

Personlig assistans

Med personlig assistans avses ett personligt utformat stöd till personer som på grund av stora  och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp och stöd med att tillgodose sina grundläggande behov, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Att arbeta som personlig assistent innebär att assistera brukaren i hens dagliga liv, i brukarens hem samt vid aktiviteter utanför hemmet. Detta kan innebära hjälp med andning, måltider, av- och påklädning, personlig hygien, samt att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den person som har funktionsnedsättning (grundläggande behov). Arbetet sker utifrån brukarens genomförandeplan, brukarfokus och delaktighet.

Låter detta intressant? Skriv ihop en ansökan med CV (samt referenser) och personligt brev där du beskriver dig själv och varför du är intresserad av att arbeta som vikarie hos oss! 

Kontakter

Gruppbostäder: Weronica Bodin 0278-251 41

Socialpsykiatrin: Frida Söderlind 0278-255 74

Korttids/Daglig Verksamhet: Anneli Persson 0278-252 50

 

Dela länkar


Logga in och skicka intresseanmälan

Tillbaka till lediga jobb